شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه
کد کاربر
رمز
 

به آگاهی همکاران محترم می رساند:

جهت استفاده از نرم افزار حضور و غیاب کسرا از آدرس http://192.168.0.4/lego.web و در سایت از آدرس http://217.170.255.52/lego.web  استفاده نمائید.

 

با تشکر

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>